Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Redusert bruk av aluminium er avgjørende for miljøet

Livssyklusanalysene (LCA) som ble gjennomført i samarbeid med konsulentselskapet Tyréns i 2019 og 2020, viste at selskapets største negative klimapåvirkning ligger i forbruket av aluminium. Ettersom aluminium er en sentral bestanddel i Balco ABs produktløsninger, vil altså et redusert forbruk kunne få stor innvirkning på selskapets klimapåvirkning.

Denne kjensgjerning medførte et omfattende arbeid som allerede nå har gitt resultater i form av flere tiltak, forteller administrerende direktør Camilla Ekdahl i Balco AB.

– Fra årsskiftet har Balco AB tatt i bruk Hydro REDUXA, et aluminium som er fremstilt med fornybare energikilder og en produksjonsteknikk som krever mindre energi. Produksjonsmetoden innebærer en reduksjon i utslippene av CO2-ekvivalenter på 50 % sammenlignet med tidligere.

På produktsiden har også livssyklusanalysene gitt inspirasjon til nytenkning.

– Som et ledd i så vel designendring som fokus på bærekraft har Balco AB utviklet en helt ny balkongluke – TwinView – der vi har klart å erstatte deler av aluminiumprofilene med glass og dermed kunnet redusere behovet for aluminium i lukene med hele 12 prosent. Det første prosjektet med TwinView ble levert i første kvartal 2021.

Tiltakene i løpet av det siste året har styrket vår grønne profil, men arbeidet med å redusere klimapåvirkningen ytterligere fortsetter naturligvis, sier administrerende direktør Camilla Ekdahl i Balco AB.