Menu

Språk:

Redusert bruk av aluminium er avgjørende for miljøet

Livssyklusanalysene (LCA) som ble gjennomført i samarbeid med konsulentselskapet Tyréns i 2019 og 2020, viste at selskapets største negative klimapåvirkning ligger i forbruket av aluminium. Ettersom aluminium er en sentral bestanddel i Balco ABs produktløsninger, vil altså et redusert forbruk kunne få stor innvirkning på selskapets klimapåvirkning.

Denne kjensgjerning medførte et omfattende arbeid som allerede nå har gitt resultater i form av flere tiltak, forteller administrerende direktør Camilla Ekdahl i Balco AB.

Redusert bruk av aluminium.

– Fra årsskiftet har Balco AB tatt i bruk Hydro REDUXA, et aluminium som er fremstilt med fornybare energikilder og en produksjonsteknikk som krever mindre energi. Produksjonsmetoden innebærer en reduksjon i utslippene av CO2-ekvivalenter på 50 % sammenlignet med tidligere.

På produktsiden har også livssyklusanalysene gitt inspirasjon til nytenkning.

– Som et ledd i så vel designendring som fokus på bærekraft har Balco AB utviklet en helt ny balkongluke – TwinView – der vi har klart å erstatte deler av aluminiumprofilene med glass og dermed kunnet redusere behovet for aluminium i lukene med hele 12 prosent. Det første prosjektet med TwinView ble levert i første kvartal 2021.

Tiltakene i løpet av det siste året har styrket vår grønne profil, men arbeidet med å redusere klimapåvirkningen ytterligere fortsetter naturligvis, sier administrerende direktør Camilla Ekdahl i Balco AB.


Kontakt oss

Balco er størst i Europa på innglassede og åpne balkonger. Kontakt en av våre selgere for å få rask og personlig service.

Totalentreprise – vi tar ansvar hele veien

Balco er markedsledende i bransjen – vi utvikler, produserer, selger og er ansvarlig for monteringen av våre egenproduserte åpne og innglassede balkongsystemer. Våre balkongsystemer brukes i nyproduksjon, renovering og ferdigstilling av balkonger. Vårt brede kundesegment inkluderer blant annet borettslag, sameier, kommunale boligselskaper, private eiendomseiere, arkitekter og utbyggere. Hovedkontoret med egen produksjonsenhet er i Växjö i Småland, og vi har datterselskaper i Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen og Nederland.

Mer informasjon om Innglassede balkonger, Åpne balkonger, Svalganger og Balkongrehabilitering

Balco Utsikten Nacka Balkong 349x254
Redusert bruk av aluminium er avgjørende for miljøet.
Innglassede balkonger Balco
Innglassede balkonger fra Balco

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få løpende informasjon om våre produkter og løsninger for borettslag, kommunale boligselskaper, private eiendomsbesittere, arkitekter og byggherrer.