SVALGANGER

Regn, snø, sjø, salt, vind, varme og kulde kan være en krevende kombinasjon hvis du har åpne svalganger eller andre krevende forhold på eiendommens balkonger eller fasader. Først og fremst siden det krever en hel del ekstra arbeid for å holde svalgangene isfrie. Avansert teknikk har ført frem til Balcos unike løsning, Balco Access®.
Vi leverer selvfølgelig rekkverktyper innen forskjellige formål, eksempelvis for svalgangsrekkverk, der rekkverksstrukturen leveres med noen av Balcos håndløpere.