Balcos bærekraftsarbeid

Verden står overfor mange miljøutfordringer. Å bekjempe klimaendringene og oppnå målene i Parisavtalen er blant de største utfordringene i vår tid.

Som en ledende aktør innenfor sitt felt må Balco ta ansvar og redusere klimapåvirkningen fra virksomheten. Dette skal Balco eksempelvis oppnå ved å gjøre produksjonsenhetene mer energieffektive og ved å redusere CO2-utslippene.

Nøkkelen er å strømlinje prosessene, bruke materialer og metoder som påvirker miljøet i så liten grad som mulig og å minimere klimapåvirkende utslipp til luft, jord og vann.

Balco arbeider kontinuerlig for å være ledende på miljøarbeid innenfor sitt felt

Utviklingsavdelingen bruker alltid så god teknologi som mulig for å gjøre produksjonsenhetene mer energieffektive og sikre mindre miljøpåvirkning hvert eneste år.

Her er noen eksempler på Balcos bærekraftsarbeid:

• Balco har installert solcellepaneler ved hovedkontoret i Växjö. Disse solcellepanelene produserer cirka 38 000 kWh per år, som et ledd i klimaarbeidet vårt.

• Fra starten av 2021 byttet Balco AB til Hydro REDUXA, et aluminium som produseres ved hjelp av fornybare energikilder og ny energireduserende produksjonsteknologi. Den nye produksjonsmetoden fører til en reduksjon av CO2e-utslippet med 50 prosent sammenlignet med den tidligere produksjonsprosessen. Det neste trinnet er å begynne å bruke resirkulert aluminium.

• Balco bruker betong med 16 % slagg. Slagg er et avfallsprodukt som oppstår ved produksjon av stål. Det kan gjenbrukes ved produksjon av betong, og på den måten gjør den betongen mer miljøvennlig.

• Mesteparten av materialet som brukes i produksjonen, kan resirkuleres.

Fordeler med innglasset balkong fra Balco

Balcos løsning er den mest effektive fra et økonomisk perspektiv og for beboernes personlige komfort, men den er samtidig den mest miljøvennlige.

Les mer om energieffektivisering gjennom innglassede balkonger.

Lavere energikostnader.

Lavere energikostnader:

Innglassede balkonger reduserer oppvarmingskostnadene for eiendommen med opptil 20 prosent.

Beskytt mot vær og vind.

Beskytter fasaden:

En innglasset balkong fra Balco har en levetid på mer enn 50 år, og med litt vedlikehold kan den vare i 90 år, sammenlignet med en ubeskyttet betongplate på en åpen balkong. Innglassede balkonger beskytter fasaden og de reduserer også vedlikeholdsbehovet for vinduer og dører.

Bedre trivsel.

Bedre inneklima:

Innglassede balkonger varmer opp luften før den kommer inn i leiligheten. Det forbedrer inneklimaet.

Medlemskap og sertifiseringer

Balco Member United Nation Global Compact

UN Global Compact

Balco Group er med i FNs Global Compact. På den måten tydeliggjør konsernet sin posisjon i saker knyttet til menneskerettigheter, samfunnsforhold, miljøansvar og retten til å danne fagforeninger. For at vi skal oppnå målene i Agenda 2030, må alle involvere seg og delta. Gjennom FNs Global Compact får vi tilgang til opplæringsmateriale samt et stort nettverk med aktører som involverer seg og utgjør en forskjell i vår tids viktigste sak.

Balco Member Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council er Sveriges ledende medlemsorganisasjon for bærekraftig samfunnsbygging. Ettersom Balco Group er balkongbransjens største aktør, mener vi det er veldig verdifullt å kunne ta del i organisasjonens kompetanse og å kunne være involvert i og påvirke saker knyttet til det vi kaller «grønne bygninger». Ved hjelp av sertifiseringer, opplæring og meningsdannelse arbeider Sweden Green Building Council for et samfunn som kommer både mennesker og miljø til gode. I SBGC jobber eksperter, bedrifter og organisasjoner fra hele landet mot det samme målet.

Balco Member Nasdaq ESG Transparency Partner

Nasdaq ESG Transparency Partner

Dette er en sertifisering fra Nasdaq, som fra et samfunnsperspektiv viser forpliktelser og åpenhet når det gjelder bærekraftspørsmål. Vi mener det er viktig at vi, som et offentlig selskap, gjør det tydelig at vi er stolte over virksomheten vår, og at vi ønsker eksterne interessenter velkommen til å forstå det vi faktisk gjør når det gjelder miljø, samfunnsansvar og styring av selskapet.


Totalentreprise -vi tar ansvar hele veien

Balco er markedsledende i bransjen – vi utvikler, produserer, selger og er ansvarlig for monteringen av våre egenproduserte åpne og innglassede balkongsystemer. Våre balkongsystemer brukes i nyproduksjon, renovering og ferdigstilling av balkonger. Vårt brede kundesegment inkluderer blant annet borettslag, sameier, kommunale boligselskaper, private eiendomseiere, arkitekter og utbyggere. Hovedkontoret med egen produksjonsenhet er i Växjö i Småland, og vi har datterselskaper i Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen og Nederland.

Mer informasjon om Innglassede balkonger, Åpne balkonger, Svalganger og Balkongrehabilitering