Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Ny grafisk profil gir oss et kreativt rammeverk

I takt med at vi vokser, oppstår behovet for et ensartet grafisk uttrykk som er lett å gjøre seg kjent med. Derfor har vi valgt å oppdatere og justere vårt grafiske formspråk. Vi er glade for endelig å kunne dele noe av det vi har laget og forklare hvorfor.

Vi har oppdatert logo, farger, skrifttyper og formspråk i form av bilder og skisser. Vi ønsket ikke å miste arven vår i prosessen, så vi har fokusert på å fange kjernen i det Balco alltid har vært. Vi er fremdeles det samme balkongselskapet fra Småland, men litt bedre rustet for fremtiden.

Vår historie former oss fremdeles i dag

Våren 1987 fikk Lasse Björkman vite at det var planer om å bygge 500 balkonger i Växjö. Det kan jeg løse, tenkte Lasse og tok skissen sin og syklet ned til prosjektet i byen. Dette ble vårt første prosjekt og starten på Balcos reise.

• Vi har brukt skissen som verktøy siden det, og nå gir vi den mer plass til å representere Balco. Skissene kan fungere som abstrakte mønstre, men de kan også beskrive metoden vår eller forskjellige prosjekter.

• Vi lar fortsatt vår gule farge være identitetsbærer, men vi har nå lagt til en ny palett som komplement. Fargepaletten er basert på fargepar der to og to farger hører sammen.

• Våre skrifttyper er også byttet ut. Dette for å få et bedre samspill med vår tonalitet og det grafiske uttrykket. Hovedskriften er Barlow, som kombineres med Adobe Caslon.

• Logoen er justert for å gjøre den mer anvendelig i et bredere omfang. Vi har rettet opp de forskjellige elementene i logoen og strammet inn på antall tilgjengelige varianter.

Alle de forskjellige delene, som logo, fargepalett, typografi og grafiske elementer, holder oss konsekvente i all kommunikasjon og gjør oss gjenkjennelige uansett hvor vi synes.

Et kreativt rammeverk

Vårt nye designspråk gjør det mulig for oss å bruke et kreativt uttrykk innenfor en konsistent struktur. Det vil gi oss de riktige forutsetningene for å bevare formspråket vårt, samtidig som det gir oss rom for kreativ frihet. Med dette ser vi frem til å fortsette å vokse som ledende aktør innenfor balkongindustrien.