Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Balco investerer i solcellepaneler.

Balco utvider hovedkontoret i Växjö. Som en del av ekspansjonen skal Öman-konsernet montere solcellepaneler på et nytt tak. Ved full drift forventes det at solcelleinstallasjonen produserer rundt 38 000 kWh i året.


Dette er nok et grep som Balco tar for å øke bærekraften, og et av mange tiltak Balco har iverksatt som nå viser resultater i form av forbedret ESG-risikovurdering.


I Sustainalytics nyeste vurdering av selskapet forbedret Balco ESG-risikovurderingen fra 28,6 til 20,8. Målet for 2022 er å komme under 20 for å få ESG-risikovurderingen «Lav».