Menu

Språk

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Balco Group styrker fokus på bærekraft

Et prioritert område i Balcos bærekraftsarbeid er ambisjonen om å redusere CO2-avtrykket i produksjonen av en balkong med 20 prosent innen 2021. Det gir en positiv klimaeffekt 5-10 år tidligere sammenlignet med dagens 30-50 år. Sett over den totale levetiden til balkongen på minst 90 år*, er det en betydelig miljøgevinst.

Basert på miljømessige og økonomiske bærekraftsaspekter har Balco de siste to årene analysert og dokumentert karbondioksidavtrykket til selskapets produkter. Noe av dette kan komme fra kjøp av komponenter og materialer utenfor Europa, og konsernet har derfor besluttet at alle kjøp skal foretas fra leverandører i Europa som ledd i forsøket på å redusere transport og oppnå sikrere leveranser av materialer.

Balco arbeider hele tiden med å forbedre sin virksomhet i samsvar med FNs 17 globale bærekraftsmål. Fokuset er ikke bare på miljøet, men også på sosial og økonomisk bærekraft på selskapsnivå. For å klargjøre fokuset på bærekraftsspørsmål i konsernet har Balco Group utnevnt Johan Fälth som bærekraftsansvarlig. Det er nå innledet et internt arbeid med sikte på å sette bærekraft enda høyere på dagsordenen.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Johan Fälth, eksport- og markedsdirektør, ansvarlig for bærekraftsspørsmål, +46 073 345 61 25, johan.falth@balco.se

Kenneth Lundahl, konsernsjef, +46 070 630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

* Levetidsanalyse for materialer i Balcos innglassede standardbalkong utført av Element Materials Technology på vegne av Balco AB, 2019.