Fra idé til virkelighet

Å gjennomføre et balkongprosjekt er et omfattende arbeid og i et borettslag er det mange ønsker og ideer å ta hensyn til. I tillegg må noen være ansvarlig for å få prosjektet i havn.

For å gjøre dette enklere for kundene våre, har vi opprettet Balco-prosessen. Det betyr at vi støtter deg gjennom alle fasene i prosjektet, fra de første betraktningene til garantiinspeksjonen. Vi håndterer alle krav og regler som en balkongrenovering omfatter, og sørger for at du får den løsningen du ønsker.

Balco-prosessen begynner når vår selger møter deg som kunde for første gang og lytter til dine behov og ønsker. Balco-prosessen avsluttes når de nye balkongene er på plass og du er fornøyd.

Rådgivning, presentasjon og visualisering

Vi starter med å bli enige om utformingen av balkongene, fargevalget og hvilke materialer som skal benyttes. Deretter lages det en grov tidsplan og en økonomisk beregning. Vanligvis lager vi også en fotomontasje som viser hvordan den tiltenkte balkongløsningen vil se ut på den eksisterende fasaden. Vi arrangerer en visning der alle beboere er velkomne til å se og prøve den foreslåtte løsningen, noe som gjør det enklere for borettslaget å fatte en beslutning. Når vi er enige, er Balco ansvarlig for å søke om byggetillatelse, og etter godkjenning blir prosjektet overlevert til en av våre prosjektledere

Konstruksjon og design

Nå påbegynnes konstruksjonsarbeidet. Selv om balkongene ser identiske ut, er hver balkongkonstruksjon unik. Derfor blir det foretatt nøyaktige beregninger av fester og andre tekniske detaljer for å tilpasse seg gjeldende dimensjoneringskrav som varierer avhengig av balkongenes plassering. Den sammenstilte informasjonen blir behandlet og tegningene laget. Den komplette balkongen med hver eneste enkeltdetalj tegnes i to og tre dimensjoner. Produksjonen forberedes og godkjente tegninger med detaljerte instruksjoner blir satt sammen for montering.

Produksjon

All produksjon foregår i moderne og effektive lokaler ved vårt svenske hovedkvarter i Växjö og ved fabrikken vår i Polen. Produksjonsprosessen vår er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 3834-2, noe som gjør Balco unik i bransjen. Det betyr at vi har et høyt kvalitetsnivå gjennom hele produksjonen og at vi passer godt på miljøet. I tillegg investerer vi kontinuerlig i maskiner og kompetanse for å sikre høy kvalitet og leveringssikkerhet.

Levering og montering

Når alle komponentene er klare, settes de sammen. Deretter blir de levert til eiendommen din, hvor arbeidet allerede har begynt. Her er alle gamle balkonger og rekkverk demontert og fasaden er eventuelt blitt renovert. Sannsynligvis har det også vært et par byggemøter i denne perioden. Sammen har vi gjennomgått alle detaljene og laget en tydelig tidsplan. Beboerne får selvsagt informasjon om når arbeidet skal utføres. Monteringen av balkongene utføres av våre spesialiserte montører under veiledning av en anleggsleder. Balco monterer alle balkonger utenfra, noe som betyr at beboerne ikke trenger å ha montører inne i leiligheten på noe som helst tidspunkt.

Sluttkontroll og fornøyde kunder

Når alle balkongene er montert, er det tid for sluttkontroll. Når alt er godkjent, er byggeprosessen ferdig. Balco gir 5 års garanti. Byggene i borettslaget eller sameiet har nå fått et løft og beboerne har fått et fint sted å glede seg over, i store deler av året.

Noen gode grunner for å velge Balco som leverandør av balkonger

Vil du vite mer?

Fyll ut navn, telefonnummer og e-post, så tar vi kontakt med deg. Vi lager ikke individuelle balkonger til private hus eller lignende.

    Jeg har lest og er enig Balcos Integritetspolicy.