Balco-prosessen

Fra idé til virkelighet

Det er et omfattende arbeid å gjennomføre et balkongprosjekt. I et borettslag er det mange ønsker og ideer å ta hensyn til, og i tillegg må noen være ansvarlig for å få prosjektet i havn.

For å gjøre dette enklere for kundene våre har vi derfor opprettet Balco-prosessen. Det betyr at vi støtter deg gjennom alle fasene i prosjektet, fra de første betraktningene til garantiinspeksjonen. Vi håndterer alle krav og regler som en balkongrenovering omfatter, og sørger for at du får den løsningen du ønsker.

Balco-prosessen begynner når vår selger møter deg som kunde for første gang og lytter til dine behov og ønsker. Og den er ikke slutt før de nye balkongene er på plass, og du er fornøyd.

Rådgivning, presentasjon og visualisering

Vi begynner med å bli enige om utformingen av balkongene, fargevalget og hvilke materialer som skal brukes. Etter det lages det en grov tidsplan og en økonomisk beregning. Vanligvis lager vi også en fotomontasje som viser hvordan den tiltenkte balkongløsningen vil se ut på den eksisterende fasaden. Vi arrangerer en visning der alle beboere er velkomne til å se og prøve den foreslåtte løsningen, noe som gjør det enklere for borettslaget å ta beslutninger. Når vi er enige, er Balco ansvarlig for å søke om byggetillatelse, og etter godkjenning blir prosjektet overlevert til en av våre prosjektledere etter denne innledende fasen.

Konstruksjon og design

Konstruksjonsarbeidet påbegynnes nå. Selv om balkongene ser identiske ut, er hver balkongkonstruksjon unik. Derfor blir det foretatt nøyaktige beregninger av fester og andre tekniske detaljer for å tilpasse seg gjeldende dimensjoneringskrav som varierer avhengig av balkongenes plassering. Den sammenstilte informasjonen blir behandlet og tegningene laget. Den komplette balkongen med hver eneste enkeltdetalj tegnes i to og tre dimensjoner. Produksjonen forberedes og godkjente tegninger med detaljerte instruksjoner blir satt sammen for montering.

Produksjon

All produksjon foregår i moderne og effektive lokaler ved vårt svenske hovedkvarter i Växjö og ved fabrikken vår i Polen. Produksjonsprosessen vår er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 3834-2, noe som gjør Balco unik i bransjen. Det betyr at vi har et høyt kvalitetsnivå gjennom hele produksjonen og at vi passer godt på miljøet. I tillegg investerer vi kontinuerlig i maskiner og kompetanse for å sikre vår høye kvalitet og leveringssikkerhet.

Levering og montering

Når alle komponentene er klare, settes de sammen. De blir deretter levert til din eiendom, hvor arbeidet allerede har begynt. Alle gamle balkonger og rekkverk er demontert og fasaden er eventuelt blitt renovert. Sannsynligvis har det også vært et par byggemøter. Sammen har vi gjennomgått alle detaljene og lagd en klar tidsplan. Beboerne får selvsagt informasjon om når arbeidet skal utføres. Monteringen av balkongene utføres av spesialiserte montører under veiledning av en anleggsleder. Balco monterer alle balkonger utenfra, noe som betyr at beboerne ikke trenger å ha montører inne i leiligheten på noe tidspunkt.

Sluttkontroll og fornøyde kunder

Når alle balkongene er montert, er det sluttkontroll, og når alt er godkjent, er byggingen ferdig. Balco gir 5 års garanti. Borettslaget og husene har fått et løft, og beboerne et fint sted å glede seg over store deler av året.

Noen gode begrunnelser for å velge Balco som leverandør av balkonger